021-12345678

پیگیری سفارشات

آموزش پیگیری سفارش

پس از ثبت سفارش خود و دریافت کد رهگیری( آموزش ثبت سفارش قبلاً توضیح داده شده است) برای پیگیری سفارش خود در صفحه ی اصلی سایت فیلدی تعبیه شده که می توانید با درج کد رهگیری خود طبق تصویر ذیل از فرایند سفارش خود اطلاع پیدا کنید.